<var id="RI6"></var>

<delect id="RI6"></delect><dfn id="RI6"><samp id="RI6"></samp></dfn>
<label id="RI6"><strike id="RI6"></strike></label>

<label id="RI6"></label>
<samp id="RI6"><p id="RI6"></p></samp>
<dfn id="RI6"></dfn>
<listing id="RI6"><samp id="RI6"></samp></listing>

<delect id="RI6"><noframes id="RI6"><delect id="RI6"></delect>

<listing id="RI6"><blockquote id="RI6"></blockquote></listing>

<var id="RI6"></var>

<strike id="RI6"></strike>
<xmp id="RI6"><samp id="RI6"></samp></xmp>

<dfn id="RI6"><label id="RI6"><strike id="RI6"></strike></label></dfn>

<listing id="RI6"></listing>
<samp id="RI6"></samp><samp id="RI6"><label id="RI6"><button id="RI6"></button></label></samp><samp id="RI6"><p id="RI6"></p></samp><del id="RI6"><strike id="RI6"></strike></del>
<samp id="RI6"><del id="RI6"></del></samp>

<samp id="RI6"><p id="RI6"></p></samp>
<xmp id="RI6"><samp id="RI6"></samp></xmp>

<samp id="RI6"></samp><samp id="RI6"><p id="RI6"></p></samp>

<blockquote id="RI6"><label id="RI6"><strike id="RI6"></strike></label></blockquote>
<samp id="RI6"><legend id="RI6"><var id="RI6"></var></legend></samp>
<dfn id="RI6"></dfn><del id="RI6"><div id="RI6"></div></del>

原创

第七百四十八章 稳赢-从县令开始的签到生活沈钰原型-

刚才的一幕,自然是秦苏在故意拖延时间,等的就是为了这一幕。柳菲虽然反应极快,可还是被炼灵环砸中,紧接着神识术降临,她整个人瞬间摇摇欲坠。“砰!”土狗一爪子拍来,直接将柳菲砸懵了过去。昏倒之前,她目光正好迎上土狗的爪子,这一击拍下,就算不被砸懵,恐怕也要气昏过去了。“你有什么办法!”秦苏开口,眼下柳菲虽然被镇压,但等她醒来又会是一场麻烦,有妖夜宗在,他自然不能下杀手。“我教你一招秘术,可以抹去她的暂时记忆!”土狗开口,不由让秦苏眼前一亮。他早就猜想,这土狗的身上肯定有不少修炼功法,眼下逮到这种机会,哪里肯错过。“呼!”土狗抬爪一挥,瞬间一枚玉简飞出,这玉简成琥珀色,散发出晶莹的光泽,十分柔和。“噬魂术!”秦苏掌心一吸,直接将玉简抓来,修炼法诀浮现在脑海之中。对他来说,修炼一道功法并不是什么难事,这噬魂术不到一盏茶的时间,便被秦苏彻底掌握。这种修炼速度,就连土狗也是暗暗咋舌。“小妖女,你不要怪我了……”秦苏起身,直接来到柳菲的身边。话音落下,他双指掐诀,一轮神光绽放而出,直接冲向柳菲的脑海。

本文页面地址:www.wenzhouvjc.vip/txt/193673/60795409.html

精美评论

Comments

师凯凯
因为你相信命运
陈翔

拉着你的手

雨润静荷
什么都刚好
娄娇娇
原谅我的贪心

热门推荐:

  第672章 风灾绘卷-牧龙师百度百科- 第七百四十九章 还得你上-这个穿越有点早楚恒第一次- 第七百四十八章 稳赢-从县令开始的签到生活沈钰原型-